Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lovaktiviteter

Har din förening planerat aktiviteter för barn och ungdomar under sportlovet?

Fyll i information om aktiviteten i formuläret nedan.
Föreningarnas aktiviteter sammanställs och läggs ut på kommunens hemsida.

Vi behöver ditt underlag senast 28 januari 2022.


Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet och utföra en uppgift av allmänt intresse. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e. Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem och sparas tills vidare.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att

  • i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.
  • lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer, till exempel

  • med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2021-12-10