Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Båtplatser och hamnar

Älvskär i Skutskär

Älvskärs båthamn ligger på Rotskär nära Skutskärs centrum.
Här finns några gästplatser.

Sandören i Älvkarleby

Nautiska data. Följ Dalälven uppströms till Älvkarleby. Båthamnen ligger i anslutning till Älvkarleby Fiskecamp. Gästbrygga finns.

Gårdskärs fiskehamn

Här kan du stanna till vid en liten gästbrygga som har plats för ett par mindre båtar.

Bodaåns båthamn

Älvkarlebyhus ansvarar för båtplatserna som ligger vid Bodaån mittemot kyrkogården i Skutskär.

Sidan granskades senast 2021-02-09