Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Cykling

Det är lätt att cykla i Älvkarleby kommun. Det finns många cykelvägar och mindre trafikerade vägar som lämpar sig bra för såväl cykelpendling som för motion.

Bild på en cykel med cykelväska på sidan. I förgrunden till höger en röd blomma.

Cykelturer

Här hittar några några olika turförslag för att uppleva Älvkarleby kommun på cykel. Turerna är inte skyltade, endast markerade i kartan som du hittar i länken nedan.

Skutskär runt, 10 km

Turen tar dig genom stora delar av Skutskär - från norr till söder och till både de östra och västra delarna av Skutskär. Underlag främst asfalt, vissa partier grus.

Älvkarleby runt, 4,4 km

Längs med Dalälvens båda stränder, över broar och genom bostadsområden tar dig denna cykeltur. Det är en fin sträcka främst på cykel- och gångvägar som passar hela familjen.

Blå tur, 21 km

Via Överboda - Långsand - Gårdskär upptäcker du mer av Älvkarleby kommuns östra delar. Underlag främst asfalt och kortare sträckor grusväg.

Röd tur, 17 km

Via Älvboda - Laxön - Tegelbruket följer du älvens båda sidor. Underlag asfalt och grusväg.

Grön tur, 17 km

Via Kopphuslandet - Flät - Älvboda får du en fin naturupplevelse i kommunens nordvästra del. Underlag asfalt och grus.

MTB-leder

I Näsboda friluftsområde finns MTB-leder för såväl motionärer som mer avancerade åkare. Svårighetsgrad blå. Välj mellan 10 eller 15 kilometer. 15-kilometersleden har vissa inslag av kortare röda partier. Lederna är markerade med blå skyltar.

Lederna bjuder på mycket stigåkning/singeltrack i omväxlande terräng. Få backar. Lederna korsar mindre skogsvägar och andra motionsspår. Var uppmärksam på skyltar vid korsande väg/spår och visa hänsyn.

MTB-lederna är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet Skutskär - Älvkarleby och Älvkarleby kommun.

Karta för MTB-leder vid Näsboda friluftsområde Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Sidan granskades senast 2021-09-15