Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Lekplatser

Älvkarleby kommun sköter om 17 lekfulla och lärorika lekplatser.
Den största finns i Skutskär i nära anslutning till badplatsen.

Bild från Bådaåns lekplats

Tillgänglighetsanpassade lekplatser

Bodaåns lekplats, bakom Willys i Skutskär, är tillgänglighetsanpassad.
Här finns piratskepp och gungor, spiraldjur och sandlåda. Några hundra meter bort ligger en badplats med brygga och en ramp för funktionshindrade. Alldeles intill finns ett utegym.

Kulhagen, nära Bodaskolan, är delvis tillgänglighetsanpassad.
Här kan man gunga, gå balansslingor och leka i lekhus med rutschkanor. Intill lekplatsen finns stora gräsplaner.

Sök i kommunkartan för att hitta alla lekplatser.

Säkra lekplatser

Minst en gång i veckan tittar vi till lekplatserna för att de ska vara trygga och säkra att använda. Städning ingår inte i kontrollerna. Besökare bidrar till en trivsam miljö genom att lägga skräpet i papperskorgen.

Ungefär fyra gånger per år kollar vi att redskapen fungerar och är stabila.
Bultar skruvas åt och linor sträcks. Vi luckrar sandytor ett par gånger varje sommar och oljar och målar vid behov.

Alla lekplatser besiktas en gång om året enligt europeisk standard.

Helt igår - trasigt idag?

Om du upptäcker en skada eller något som kan vara farligt är vi tacksamma om du anmäler det till oss så fort som möjligt. Följ länken nedan.

Sidan granskades senast 2021-05-04