Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kulturhistoria, kulturarv

Här hittar du information om historiskt viktiga personer och platser i kommunen.

Älven och laxen

Laxfiskets betydelse för Älvkarleby finns dokumenterat ända från 1100-talet.

Julita kloster hade då fiskerätt för laxen från Älvkarleby. Kung Knut Eriksson överlät senare fiskerätten till munkarna i Viby kloster.

Det har varit konflikter historiskt mellan befolkningen uppströms Dalälven om vem som hade rätt till laxen. Dalkarlar och ortsbor har vid flertal tillfällen brytit sönder och förstört de fiskebyggnader som fanns vid Kungsådran där laxen fångades.

Älvkarleby kraftverk

Älvkarleby kraftverk är ett vattenkraftverk i Älvkarleby, cirka 8 km från Dalälvens mynning. Det byggdes av Vattenfallsstyrelsen (nuvarande Vattenfall AB) och togs i drift 1915.

Gamla kraftstationen Älvkarleby var Vattenfalls tredje stora projekt efter Olidans kraftverk i Trollhättan och Porjus kraftverk och syftet var att ge el åt mellansverige. Kraftverket ritat av Erik Josephson hade från början en effekt på 70 MW, effekten har sedan ökats efterhand och ligger numera på 126 MW.

Alla dammar ersattes omkring 1990 med helt nya i ungefär samma lägen, eftersom betongen i de ursprungliga dammarna hade urlakats kraftigt, varvid även kraftverket byggdes till med nya aggregat.

Anläggningen består av fem turbiner och det maximala flödet genom varje är 90 m³/s, vilket ger ett totalflöde på 450 m³/s i hela stationen.

Nya stationen byggdes 1998-1991 bredvid den gamla. Den har en turbin och maxflödet uppgår till 250 m³/s.

Kyrkor

Älvkarleby kyrka är den äldsta kyrkan i kommunen. Bygget påbörjades 1478 och kyrkan invigdes 1490.

I kyrkan finns välbevarade valv och takmålningar. Dopfunten och altarskåpet är bevarade från slutet av 1400-talet. I kyrkan finns ett vackert altarskåp med madonnan i centrum. Skåpet är tillverkat ca år 1490. I början av 1700-talet bygdes kyrkan till.

I kyrkan finns en audioguide på svenska, tyska, engelska och finska. Stig Dagerman är begravd invid stenmuren.

Skutskärs nuvarande kyrka invigdes 1921 av ärkebiskopen Nathan Söderblom. Marma kyrka invigdes 1927 av Nathan Söderblom.

Byss-Calle

Byss-Calle, Carl Ersson Bössa (1793-1847), var en legendarisk nyckelharpospelman från Östanå, Älvkarleby socken i norra Uppland.

Byss-Calle hade inte några spelmän i släkten. Släkten kom från Älvkarleö bruk och är av vallonskt ursprung. Förutom som spelman försörjde han sig som strömmingsfiskare och hade en fiskebod i Billhamn. Han arbetade även ett kort tag som pråmkarl. Han lastade om järn från Söderfors bruk till utlastningshamnen i Skutskär.

Många av hans låtar spelas än i dag efter de uppteckningar som gjordes efter hans död 1870 av organisten Mats Wesslén (1812-1878), även han en känd nyckelharpspelman. Ett par av hans kända kompositioner är "Byggnan" och "Slängpolska efter Byss-Calle". Kända inspelningar av Byss-Calles finns av Väsen och Benny Anderssons Orkester, BAO.

Sidan granskades senast 2021-11-16