Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Historiska promenader

Kartor till promenaderna hittar du på biblioteket i Skutskär.

Sågarnas promenad, Skutskär

Sågverkssamhället.

Under promenaden får du bekanta dig med det gamla sågverkssamhället Skutskär, som växte fram från 1868. Platsen var tidigare ödemark. Det första området var Torget, som byggdes efter engelskt mönster.

Smedernas promenad, Skutskär

Gamla Harnäs Bruk.

Under promenaden får du bekanta dig med hur det såg ut omkring år 1950. Verksamheten vid Harnäs Bruk pågick 1659-1911. På bruket fanns masugn och stångjärnshammare, mjölkvarn och smedja.

Promenaden är ungefär 2 km lång, och framkomligheten är i allmänhet god.

Klamparnas promenad, Skutskär

Sågverkssamhället.

Under promenaden får du bekanta dig med det sågverkssamhälle som växte fram från 1868 då sågverksamheten flyttades från Kronsågen i Älvkarleby till Skutskär fram till nedläggningen av sågen 1987. Den såg som en gång i tiden ansågs vara den största i Europa. Klamparna var en yrkesgrupp som kvalitetsbedömde de sågade bräderna och sorterade dem i olika klasser.

Sverkil Simonssons promenad, Skutskär

Rotskär och fastlandet.

Under promenaden får du bekanta dig med kulturhistoria från 1500-talet fram till 1900‑talets slut. Sverkil Simonsson var kungens "allt i allo" under de tre första Vasakungarna, Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III. Han ansvarade bland annat för ett skeppsvarv på Rotskär under det sena 1500 talet.

Kungarnas promenad, Älvkarleby

Fallen-området

Under promenaden får du bekanta dig med många av de Sveriges kungar som har besökt Älvkarleby. Du kan välja mellan promenadvägar som finns markerade på kartan. Den kortaste vägen är ca 2,5 km. Några trappor och ett par relativt höga backar finns efter promenaden. Mer information och karta via länken.

Sidan granskades senast 2021-06-21