Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kungarnas promenad

Många av Sveriges kungar har besökt Älvkarleby eller aktivt varit inblandade i särskilda händelser.

Under Kungarnas promenad får du veta mer om några av besöken. Med en
smarttelefon kan du lyssna till informationen om kungarnas relation till Älvkarleby genom att scanna QR-koden på respektive informationstavla.

Du kan välja mellan alternativa promenadvägar, som finns markerade på
kartan. Den kortaste vägen är ca 2,5 km. Ett par relativt höga backar
finns efter promenaden.

Karta över Kungarnas promenad
Sidan granskades senast 2020-10-15