Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Gustaf Vasa

Tvisterna om laxfisket i Älvkarleby

Stridigheter om laxfisket i Älvkarleby pågick under århundradena efter kung Knut Eriksson. Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, Sten Sture den äldre och Johan II var alla inblandade i tvisterna, där bönder från Hedesunda, Österfärnebo och Dalarna klagade över att laxen inte kunde ta sig förbi de fasta fiskebyggnaderna i Älvkarleby och upp till deras fiskevatten.

När Gustav Vasa blev kung lovade han undersöka förhållandena i Älvkarleby. År 1528 besökte han därför Älvkarleby och bestämde att kronan (staten) skulle få 2/3 av fångsten och älvkarlebybönderna 1/3. Dalkarlarna var inte alls nöjda med vad kungen bestämt och krävde att Kungsådran skulle öppnas så att laxen fritt kunde vandra förbi Älvkarlebyfallen. Gustav Vasa avfärdade Dalkarlarnas klagomål.

Tvisterna om laxfisket i Älvkarleby fortsatte under 1600- och 1700-talen. Bl. a. protesterade dalaallmogen genom att kring år 1700 komma till Älvkarleby och försöka gräva en ny älvfåra genom Laxön, så att fisken kunde vandra förbi fiskeplatserna i Kungsådran. Arbetet avbröts då man hindrades av fast berg. Se informationstavla om Gustav Vasa på Laxön.

Sidan granskades senast 2016-05-11