Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Karl XIII

Har gett namn till den vackra bron.

När man förr i tiden färdades mellan Uppsala och Gävle var det vanligt att passera Dalälven med färja i Älvkarleby en bit nedanför fallen. Många drunkningsolyckor inträffade med färjan. Man hade länge talat om behovet av en bro i Älvkarleby. Den första bron blev klar 1797 men den bröts sönder av vårfloden sju år senare. En ny stod klar år 1816. Den fick namn efter Carl XIII, som var kung när bron invigdes. Han besökte dock inte Älvkarleby vid invigningen.

Bron, som står kvar än i dag, konstruerades av byggmästare Olof Forsgren, född i Älvkarleö bruk. Han var känd som en skicklig byggmästare och Carl XIII:s bro har kallats ett mästerverk inom brobyggnadskonsten. Se informationstavla intill brofästet.

Sidan granskades senast 2024-03-18