Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Knut Eriksson

Läxade upp älvkarlebybönderna.

Knut Eriksson var Sveriges kung 1167 - 1195.  Han var son till Erik den helige, Sveriges skyddshelgon. Kung Knut gav munkarna i Viby kloster nära Sigtuna rätt att fiska lax i Älvkarleby. Älvkarlebyborna betraktade dock fisket som sin tillhörighet och många tvister uppstod mellan älvkarlebybönderna och munkarna.

En sägen berättar att en av munkarna, som hade uppsikt över laxfisket, blev knuffad i älven ovanför fallen. Munken fastnade på en klippa mitt i fallet. Efter några dagar var han försvunnen och hittades senare död i älven nedanför fallen. Klippan kallas Munkklippan. Ett kors finns nu på klippan som ett minne av händelsen.

Striderna mellan älvkarlebybönderna och munkarna fortsatte. Munkarnas fiskebyggnader förstördes av förbittrade älvkarlebybor. Konung Knut Eriksson skrev ett brev till ”alla inbyggare i Älvkarleby” där han påminde dem om att munkarna hade rätt att fiska i älven. Kungen dömde älvkarlebybönderna till böter och att bygga upp det som de förstört.

Sidan granskades senast 2016-05-11