Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fallens dag

I mer än 50 år har vi söndagen innan midsommar firat Fallens dag i Älvkarleby. Det är magiskt och mäktigt när tusentals liter vatten varje sekund forsar fram i Älvkarlebyfallen. Fallens dag firas söndag 16 juni 2024.

Bild från fallens dag

Har du frågor kring Fallens dag eller vill veta mer?

Knallar/Marknadsplats i Brobacken och utställare: Krister Ederth, esevenemang@gmail.com 070-514 30 30. Nås säkrast på telefon.

Sidan granskades senast 2024-05-28