Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Paddling

Lilla Färnäset och Marmafjärden är två kanotleder i Storfjärden som lämpar sig väl för barnfamiljen eller den som bara vill ha en naturskön och avkopplande paddling.

Storfjärden är ett spännande naturområde, rikt på växter och djur. Här finns gott om våtmarker och småöar som ger goda förutsättningar för fåglar att bo och häcka på. Fjärden fick sitt nuvarande utseende då Lanforsens kraftverk byggdes 1930 och det gamla jordbrukslandskapet dämdes upp. Fortfarande finns gamla, idag döende träd kvar här, lämningar från tiden innan kraftverksutbyggnaden.

När du paddlar här kan du få sällskap av Storfjärdens egna trumpet-virtuoser, sångsvanen och tranan. Sångsvanen häckar i Storfjärden och rastar också här under flytten i mars-april och på hösten. Tranans skorrande trumpetfanfarer hör man ofta ljuda över fjärden. 

Var rädd om både dig och naturen! Använd flytväst, och kom ihåg att allemans-rätten är både en rättighet och en skyldighet.

Kanoter vid simmis

Kanotled Marmafjärden

Kanotleden är 3 kilometer lång och tar ungefär 2 timmar att paddla. Den har både början och slut vid Marmabygden Visions stuga, och ledens första vindskydd ligger på Hällholmen. 

Håll utkik! Om du ser en stor rovfågel som nästan hänger stilla i luften och spanar efter fisk i vattnet, så kan det vara en fiskgjuse.

Fiskgjusen häckar på många ställen i Storfjärden och är känslig för störningar av människor, särskilt under häckningen mellan april och mitten av juli.

Leden fortsätter genom en gammal flottningskanal som kantas av tät vegetation. Här känns det nästan som att paddla i vildmarken. Förr var Dalälven viktigt för timmerflottningen till de stora sågverken. Idag är kanalen ett av få spår som finns kvar från flottningstiden. Vid infarten till kanalen passerar leden ytterligare ett vindskydd där det kan passa bra med picknick.

Kanotled Lilla Färnäset

Lilla Färnäsets kanotled är ungefär 5 kilometer lång. Den börjar och slutar vid rastplatsen, på höger sida om du kommer från E4 och avfarten mot Älvkarleö. 

Kanske träffar du på bävern, Sveriges största gnagare, som bor här!  
Längs kanotleden finns gott om bland annat näckrosor, örter och blad som bävern tycker om. Den är aktiv på natten och svår att få syn på, men att hitta spår efter bäverns framfart är desto lättare.

Längs leden finns både picknickbord och vindskydd med grillplats för dig som vill gå iland.

Kanotuthyrning

Älvkarleby Fiskecamping, tfn 026-727 92
Föreningen Marmabygden, tfn 026-750 45, 026-752 19

Sidan granskades senast 2023-04-27