Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anpassad grundskola

Att gå i anpassad grundskola är en rättighet för elever med en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada.

Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1-9. För att tillhöra anpassade grundskolans målgrupp krävs att eleven

  • har intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada
  • inte bedöms ha förutsättningar att klara grundskolans betygskriterier

För att få gå i anpassad grundskola ska fyra utredningar (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk) visa att eleven har rätt att gå där.

Utbildningen och undervisningen är anpassad till varje barns behov och förutsättningar. Utbildningen ger ditt barn viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att kunna delta aktivt i samhället.

I Älvkarleby kommun är anpassad grundskola ordnad i fyra grupper där eleverna är indelade utifrån nivå:

  • Rotskär anpassad grundskola: två grupper på Rotskärsskolan
  • Boda anpassad grundskola: två grupper, i egna lokaler som sitter ihop med Trillingboda förskola.

Både Rotskär och Boda har egna fritids. Avdelningarna samarbetar vid öppningar och stängningar.

Sidan granskades senast 2023-07-04