Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska lyckas med dina studier. 

Du är välkommen till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller behöver någon att prata med.

Vi som jobbar i elevhälsan är 

  • sköterska och läkare
  • psykolog och  kurator
  • specialpedagoger

Vi hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd.

Du hittar Barn- och elevhälsoplanen via länken längst ner på sidan. Dokumentet finns under rubriken Planer på sidan du kommer till.

Särskilt stöd med inlärningen

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara arbetet i skolan. Specialpedagogen hjälper dig som behöver särskilt stöd att få goda förutsättningar för att lära. Du får ett eget åtgärdsprogram som beskriver dina behov och hur skolan ska ta hänsyn till dem.

Elevhälsan samarbetar också med Barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen och Individ- och familjeomsorgen.

Sidan granskades senast 2021-01-25