Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kurator och psykolog

Kurator

Till kuratorn kan du vända dig om du inte mår bra.
När du är stressad eller känner dig nedstämd och orolig kan det vara bra att få prata med någon. Du kan också vända dig till kuratorn

  • om du inte trivs i skolan,
  • i frågor som gäller sexualitet, hot och våld,
  • när du har det jobbigt hemma eller på fritiden.

Om du som förälder är orolig för ditt barn är du välkommen att kontakta kuratorn för rådgivning.

Samtalet

Ibland kan det räcka med ett samtal, ibland behövs fler för att komma tillrätta med problem. Det är elevens vilja och behov som avgör.
Handledning och konsultation är möjligt för alla elever, föräldrar och personal.

Skolpsykolog

Skolpsykologen kan ge rådgivning och stöd till eleven i skolan för att underlätta inlärning. I uppdraget ingår även att handleda skolpersonal samt att genomföra psykologutredningar.

Tystnadsplikt

Både kuratorn och psykologen har tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet, precis som övrig personal på skolan. Det innebär att om kuratorn får kännedom om eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till Individ-och familjeomsorgen (IFO).

Sidan granskades senast 2023-12-18