Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Sköterska och läkare

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård. Vår främsta uppgift är att arbeta förebyggande.

Det gör vi genom att följa elevernas hälsoutveckling, erbjuda regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Kontakta skolhälsovården

Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan. Vill du vara helt säker på att träffa skolsköterskan är det bäst att ringa först.

Du kan gå till skolsköterskan för att prata om de frågor och funderingar som känns viktiga för dig. Det behöver inte bara gälla sjukdomar utan t.ex. relationer, utveckling eller mobbing.              
På mottagningen utförs enklare sjukvårdande insatser och bedömningar. Vid behov hänvisar vi till lämplig sjukvårdsinrättning

Skolhälsovårdens personal har tystnadsplikt och alla journalhandlingar är sekretessbelagda..

Bodaskolan och Sörgärdets skola

Skolsköterska Karolin Gunnarsson, 026-830 74

Mottagningstider
Bodaskolan: måndag och torsdag kl 8-16
Sörgärdets skola: tisdag och onsdag kl 8-16

Rotskärsskolan

Skolsköterska Camilla Bergvall Larsson, 026-830 19

Mottagningstider
måndag - fredag kl 8-16

Skolläkare

Malin Motamedi, nås via respektive skolsköterska.

Sidan granskades senast 2021-01-25