Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Sköterska och läkare

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård. Vår främsta uppgift är att arbeta förebyggande.

Det gör vi genom att följa elevernas hälsoutveckling, erbjuda regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Kontakta skolhälsovården

Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan. Vill du vara helt säker på att träffa skolsköterskan är det bäst att ringa först.

Du kan gå till skolsköterskan för att prata om de frågor och funderingar som känns viktiga för dig. Det kan gälla sjukdomar och relationer, utveckling eller mobbing.              
På mottagningen gör vi enklare sjukvårdande insatser och bedömningar. När du behöver annan hjälp hänvisar vi till lämplig sjukvårdsinrättning

Skolhälsovårdens personal har tystnadsplikt och alla journalhandlingar är sekretessbelagda.

Bodaskolan och Sörgärdets skola

Skolsköterska Karolin Gunnarsson

Mottagningstider
Bodaskolan: måndag och torsdag kl 8-16
Sörgärdets skola: tisdag och onsdag kl 8-16

Rotskärsskolan

Skolsköterska Camilla Bergvall Larsson

Mottagningstider
måndag - fredag kl 8-16

Skolläkare

Din skolsköterska hjälper dig att komma i kontakt med skolläkaren.

Sidan granskades senast 2022-10-07