Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Försäkringar

I Älvkarleby kommun är barn och elever försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Alla barn och elever i förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade.

Försäkringen gäller när ditt barn är i skolan eller förskolan. Den gäller även under fritid och lov. Mer information om försäkringen och vad den täcker finns i försäkringsbeskedet längst ned på sidan.

Har ditt barn råkat ut för en olycka?

Om ditt barn skadas anmäler du det till försäkringsbolaget genom att fylla i ett formulär för skadeanmälan på försäkringsbolagets webbplats. Om du inte kan fylla i formuläret online kan du också ladda ner en blankett för skadeanmälan som du sedan skickar till försäkringsbolaget med post. Information om försäkringen och länk till skadeanmälan hittar du i försäkringsbeskedet längre ner på sidan.

Om ditt barn råkar ut för en olycka ska du tänka på att

  • alltid söka läkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • spara alla kvitton

Taxi till och från skolan

Om olyckan gör att ditt barn behöver åka taxi mellan hemmet och skolan måste du få intyg från behandlande läkare. I intyget ska det framgå under vilken som taxi beviljats.

Kontakta alltid försäkringsbolaget för godkännande och bekräftelse av beställningen innan taxiresorna påbörjas. Uppgifter om t ex adresser och skoltider lämnar du till taxibolaget.

Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand av Region Uppsala.
Begär alltid "Intyg om utbetald reseersättning".

Sidan granskades senast 2024-01-25