Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förskola

Barnens välbefinnande, utveckling och lärande står i centrum i våra förskolor. Du är alltid välkommen att besöka oss. Boka in en tid för besöket med den förskola du vill veta mer om.

Bild på barn i forskarrummet

Alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade i förskolan. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

 • Utforskande arbete med fokus på barnens lärande
 • Vacker miljö med närhet till både skog, älv och hav
 • Engagerad och utbildad personal

Personalens förhållningssätt

 • Uppdraget i fokus
 • Se varje barns möjligheter
 • Medupptäckande och medutforskande
 • Skapa utmanande lärandetillfälle
 • Ta tillvara på barnens erfarenheter och intressen

Aktiviteter

 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Matematiska utmaningar
 • Estetiska uttryckssätt
 • Daglig utevistelse
 • Specialpedagogiska metoder
 • NTA - Natur och teknik för alla
 • IKT - Informations- och kommunikationsteknik

Styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete

Förskolorna arbetar utifrån förskolans styrdokument. Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår verksamhet. Utvärderingarna ligger till grund för förskolans fortsatta utveckling. En viktig del i vårt kvalitetsarbete är vårdnadshavares synpunkter och den årliga föräldraenkäten.

Sidan granskades senast 2019-07-29