Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Förskola

Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barn har rätt till trygghet, utveckling och en lekfull dag.

Bild på barn i forskarrummet

På våra förskolor är den pedagogiska utbildningen rolig och inspirerande men också utmanande. Den lägger grunden till ett livslångt lärande.

Alla tillfällen i vardagen är möjligheter till lärande och barnen är delaktiga och har inflytande i sin lärmiljö.

Lärmiljöer

Under delar av dagen deltar barnen i mindre grupper med tydlig struktur. För att stimulera och förstärka barnens dialog använder vi språkfrämjande arbetssätt och lekgrupper. Metoderna Ritberätta och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är också viktiga delar i vår utbildning.

Vårdnadshavare och UNIKUM

Funderar du över något? Våga fråga!
I den viktiga dialogen med vårdnadshavare är de personliga samtalen på förskolan de mest värdefulla. Där lyssnar vi in och anpassar för att förstå varandra och för att underlätta samarbetet.

För mer övergripande information är UNIKUM en viktig kanal. Här dokumenterar vi t ex lärprocessen, både enskilt och för gruppen. Du hittar också underlag för utvecklingssamtal i UNIKUM.

Styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete

Förskolorna arbetar utifrån styrdokumenten Skollagen och Läroplanen för förskolan 2018 (Lpfö18). Varje år formulerar vi också planer

  • för vår utbildning och undervisning
  • mot diskriminering och kränkande behandling

Planerna finns tillgängliga i Unikum.

Vi följer upp vår verksamhet minst en gång i månaden och utvärderar den tre gånger per år. Utvärderingarna ligger till grund för förskolans fortsatta utveckling.

Sidan granskades senast 2023-02-03