Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avgifter och regler

Avgiften enligt maxtaxan beräknas enligt följande:

Förskola

Barn 1:  3 % av inkomsten, dock högst 1 478 kronor per månad.
Barn 2
:  2 % av inkomsten, dock högst    986 kronor per månad.
Barn 3
:  1 % av inkomsten, dock högst    493 kronor per månad.
Barn 4
:  ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som "barn 1".

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år för 4- och 5-åringar samt för 3-åringar (från 1 september det år de fyller 3 år). 
För barn som har behov av mera omsorg sänks avgiften med 35 % av maxtaxan.

Allmän förskola har eget läsår. Avgift tas ut under jul- och sommarloven.

Fritidshem

Barn 1:  2 % av inkomsten, dock högst 986 kronor per månad
Barn 2:  1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad
Barn 3:  1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor per månad
Barn 4:  ingen avgift

Vill du veta mer om hur man räknar ut omsorgstid och avgiftsgrundande familjeinkomst eller har du andra frågor? Välkommen att kontakta utbildnings- och omsorgsförvaltningen.

Sidan granskades senast 2020-01-15