Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Retroaktiv avgiftskontroll

Varje år kontrollerar vi att alla som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

Kontrollen sker med två års eftersläpning eftersom vi behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. År 2024 kontrollerar vi avgifterna för 2022, år 2025 går vi igenom avgifterna som betalades in 2023 och så vidare.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att meddela rätt familjeförhållande och inkomst så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Så går kontrollen till

 1. Vi tar reda på ert hushålls taxerade årsinkomst hos Skatteverket.
 2. Årsinkomsten delar vi med 12 för att få fram er genomsnittliga månadsinkomst.
 3. Månadsinkomsten jämför vi sedan med de inkomstuppgifter som ni har lämnat till oss.
 4. Om kontrollen visar att ni har betalat fel avgift så gör vi en justering.
  Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Vad räknas som inkomst?

Allt ni betalar skatt på ska räknas med i inkomsten. Det kan till exempel vara

 • inkomst av tjänst inklusive tillägg för övertid och obekväm arbetstid
 • föräldrapenning och sjukpenning
 • aktivitetsstöd

Vad räknas inte som inkomst?

Till inkomst räknas till exempel inte

 • bidrag
 • studiestöd
 • försörjningsstöd
 • ersättning enligt lagen om bistånd för asylsökande
 • introduktionsersättning för flyktingar

Har du betalat för mycket?

Hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka om beloppet är 600 kr eller mer. Du får information om återbetalningen via brev och pengarna betalas ut under hösten.

Av tekniska skäl är det tyvärr inte möjligt att dra av det överskjutande beloppet på nästa faktura.

Har du en skuld till kommunen sedan tidigare?

Då regleras den först, innan återbetalning sker. Det gäller oavsett vad skulden avser.

Har du betalat för lite?

Hushåll som betalat för låg avgift måste betala in den resterande summan om beloppet är 600 kr eller mer. Förfallodag anges på fakturan.

Om du inte betalar din faktura i rätt tid får du en påminnelse. Då måste du betala inom 8 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta enligt gällande lag. Inkassokrav skickas ut om betalningen inte kommit in trots påminnelsen. Ett inkasso­företag tar då över hanteringen. De tar ut lagstadgade avgifter och arvoden för sitt arbete.

Vi har separerat - vem betalar?

Båda har ansvar för att betala om ni bodde ihop under det år som fakturan avser.

Begära anstånd

Om du har svårt att betala kan du be att få skjuta på betalningen. Det kallas att begära anstånd.

Ring i så fall 026-830 00 och be att få prata med ekonomiavdelningen, kundreskontran. Du kan inte begära anstånd om du redan har en skuld till kommunen.

Bestrida fakturan

Du kan bestrida fakturan om du tycker att den är felaktig. Det måste du i så fall göra skriftligt inom en månad från datumet då du fick fakturan.

Skicka in underlag för hela år 2022, både för dig och din partner, till

Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen avgiftskontrollen
Box 4, 814 21 Skutskär.

Exempel på underlag är

 • lönespecifikationer
 • a-kassa
 • intyg på studier
 • sjuk- och föräldrapenning

Du måste skicka in alla underlag samtidigt.

Hur kan det bli fel?

De vanligaste anledningarna till att du betalat fel avgift är att du inte har

 • lämnat en aktuell inkomstuppgift
 • räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten
 • angett dina familjeförhållanden på rätt sätt. Det är till exempel viktigt att räkna med inkomsten för en sammanboende vuxen även om den personen inte är barnets vårdnadshavare.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor på avgiftskontroll@alvkarleby.se.

Ibland är det många som hör av sig och då kan svaret dröja. Vi hanterar alltid ärenden och frågor i den ordning de kommer in till oss och återkommer så snart som möjligt.

Sidan granskades senast 2024-01-19