Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Jungfruholmen

Jungfruholmens förskola ligger i en vacker miljö med närhet till både skog och hav. Förskolan består av tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Bild på Jungfruholmens förskola

Jungfruholmens förskola är profilerad med inriktning mot naturvetenskap, teknik och entreprenöriellt lärande. Vi skapar en ute- och innemiljö som uppmuntrar till utforskande och undersökande arbetssätt.

Hela förskolan arbetar utifrån förskolans styrdokument Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan Lpfö18 och Skolverkets Allmänna råd om förskolan (reviderad 2016).

Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår verksamhet. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för förskolans prioriterade verksamhetsmål. De prioriterade verksamhetsmålen är mål som vi ser att vi behöver arbeta lite extra med för fortsatt utveckling inom respektive område i Läroplanen.

Sidan granskades senast 2019-07-30