Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Marma

Förskolan ligger ungefär 1 mil söder om Älvkarleby med närhet till Dalälven. Vi har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. En stor tillgång för vår verksamhet är närheten till naturen och skogen.

Bild på Marma förskola

Förskolan ligger i en före detta lärarbostad med lokaler som ger en mysig atmosfär.

En stor tillgång för verksamheten är förskolans härliga och stora gård. Utomhusmiljön består både av iordningställda och naturliga lekmiljöer.

Sång, rytmik, dans, skapande, teknik, naturvetenskap samt matematik är ständigt återkommande aktiviteter på förskolan.  

Vi arbetar med att ta tillvara på alla lärandesituationer och att ha en helhetssyn på barnet utifrån en gemensam värdegrund. Ett av de viktigare målen är att barnen ska ha arbetsro och vara en "bra kompis". Barnen ska känna sig trygga och trivas med varandra på förskolan. Ytterligare delar i vår verksamhet är att utmana barnen i lek och lärande så att de kan gå vidare i sin personliga utveckling.

Välkomna att kontakta oss för ett besök!

Sidan granskades senast 2022-04-13