Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Marma

Förskolan är belägen ca 1 mil söder om Älvkarleby med närhet till Dalälven. Vi har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. En stor tillgång för vår verksamhet är närheten till naturen och skogen.

Bild på Marma förskola

Förskolan är inrymd i en före detta lärarbostad. Lokalerna är trevliga och har en mysig atmosfär att vistas i. En stor tillgång för verksamheten är förskolans härliga och stora gård, där vi planerar in aktiviteter tillsammans. Utomhusmiljön består både av iordningställda och naturliga lekmiljöer. Sång, rytmik, dans, skapande, teknik, naturvetenskap samt matematik är ständigt återkommande aktiviteter.  

I vår verksamhet arbetar vi med att ta tillvara alla lärandesituationer samt att ha en helhetssyn på barnet utifrån en gemensam värdegrund. Ett av de viktigare målen är att barnen ska ha arbetsro och vara en "bra kompis" till sina kamrater samt känna sig trygga och trivas med varandra på förskolan. Ytterligare delar i vår verksamhet är att utmana barnen i lek och lärande så att de kan gå vidare i sin personliga utveckling.

Vår förskola har en stor härlig gård med iordningställda och naturliga lekmiljöer. Välkomna att kontakta oss för ett besök!

 

Sidan granskades senast 2019-07-30