Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tallbacken

Tallbacken ligger i Älvkarleby och är vår senast byggda förskola. Här finns avdelningarna Svalan, Ugglan och Havsörnen.

Bild på Tallbackens förskola

Tallbacken är en trygg förskola där vi som jobbar möter både barnen och varandra med nyfikenhet, empati och respekt. Vi stimulerar barnens lust att upptäcka och lära i lek och en kreativ miljö.


På vår förskola ska alla känna trygghet. Vi har ett professionellt bemötande där barnet alltid är i centrum under hela utbildningen. Genom lek, upplevelser och en inbjudande kreativ miljö stimulerar vi barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar tematiskt, där vi på ett lustfyllt sätt väver in läroplanens mål. Vi har ett förhållningssätt till barn och kollegor som präglas av nyfikenhet, empati och respekt för olikheter, som vi ser som en tillgång.

Vår målsättning på förskolan är att ditt barn ska känna trygghet, glädje och tillit till sin egen förmåga. Vi vill tillsammans med dig skapa en bra grund för ditt barn att möta omvärlden.

 

Sidan granskades senast 2022-11-30