Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vinkelboda

Vinkelboda förskola ligger i det äldre villaområdet Bodarna med närhet till resecentrum i Skutskär.

Bild på Vinkelboda förskola

Förskolan har fyra avdelningar; Blå, Röd, Grön och Gul.

Vi främjar leken och lärandet och hjälper barnen att utvecklas till trygga personer och bra kompisar. Teknik och skapande är delar av läroplanen för förskolan som vi


utflykt, , teknik, skapande


-Att lustfyllt upptäcka och utforska

-Vi ser alla barn som kompetenta utifrån sin egen förmåga.

-Verksamheten ska genomsyras av barnens tankar och intressen.

-Vår förskola ska vara en mötesplats för GLÄDJE, GEMENSKAP, KREATIVITET, DELAKTIGHET, UTMANING och REFLEKTION.


-Vi ska vara lyssnande och medforskande.

Sidan granskades senast 2022-11-30