Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Grundskola

Skolan i Älvkarleby kommun formas av kunskap, glädje och respekt för oss själva och varandra. Vi inspirerar till ett livslångt lärande som börjar redan hos de små barnen. Deras lärande är vår framtid.

Förväntningar

Vi arbetar för att alla elever ska lyckas.
Alla ska nå eller överträffa sina mål i alla ämnen och få kunskap och mod att möta framtiden. Vi har höga förväntningar på alla som jobbar i och med skolan; elever, lärare och tjänstemän.

Inkludering

Alla har rätt till arbetsro och inflytande. Vi skapar miljöer som gör det enkelt att möta, stödja och utmana barnen i deras lust att lära.

Språkutveckling

Att kunna läsa är särskilt viktigt för att klara skolan och leva i samhället.
Vi arbetar redan i förskolan med barnens språkliga känsla. Alla elever i årskurs 1 ska kunna läsa och skriva.

Nolltolerans

Vi godtar aldrig diskriminering eller kränkande behandling. Trygghet och bra relationer är grunden för goda resultat. Vår värdegrund ska vara tydlig för elever, föräldrar och alla som arbetar i skolan.

Uppföljning och utvärdering

Vi arbetar systematiskt med förbättringar och följer upp resultat på flera olika nivåer för att hitta rätt insatser. Kunskapsresultat är lika viktigt som trivsel och inflytande.

Skapande skola

Regeringen avsätter varje år pengar för att stimulera arbetet med kultur i skolan. Skapande skola inspirerae och stöder arbetet med att integrera kultur i den ordinarie undervisningen och främja mötet mellan elever och kulturarbetare.

Skapande skola ska ge eleverna ökad tillgång till kulturupplevelser och olika inlärningsmetoder under skoltid.
Älvkarleby kommun har beviljats Skapande skola-medel sedan 2008.

Sidan granskades senast 2020-09-15