Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Elevinflytande

På Bodaskolan tycker vi att det är viktigt för eleverna att få delta i den demokratiska processen.

Elevrådet

Eleverna träffas i klassråd varje vecka och förbereder där det som ska tas upp på elevådet.

Vi har elevråd var fjärde vecka då elever från åk 1-5 träffas tillsammans med en ansvarig pedagog och tar upp saker som behöver förbättras i ute- och innemiljön. Elevrådet har också ansvar över vissa aktivitetsdagar såsom innebandyturnering m.m.

Fadderklasser

Vi har fadderklasser på Bodaskolan. Syftet med detta är bland annat att lära känna varandra, skapa trygghet samt att ha roligt tillsammans. Exempel på gemensamma aktiviteter kan vara sagoläsning, rastlekar och utflykter.

Sidan granskades senast 2019-08-09