Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Föräldrainflytande

Vår målsättning med föräldrasamverkan är att ha en öppen och rak kommunikation. Vi uttalar förväntningar som finns mellan hemmet och skolan, och vilka regler som ska gälla i olika situationer. Detta skapar trygghet för alla, vi vet vad som gäller.

Föräldrar ska känna:

  • Trygghet och få förtroende för oss i verksamheten.
  • Att just deras barn och behov är viktiga.
  • Att vi skapar en bra grund för kontakt.

Vi tycker att den dagliga kontakten är viktig, men även inbjudan till olika aktiviteter på skolan, föräldramöten samt samråd. På samrådet informerar rektor om nyheter gällande skolan, och viktiga frågor lyfts och diskuteras, där lärare och föräldrar är delaktiga.  

Alla är välkomna att besöka oss.

Sidan granskades senast 2019-08-09