Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

Förskoleklassen följer skolans terminer och därför pågår ingen verksamhet under lov- och studiedagar.

Förskola och skola möts i förskoleklass

Syftet med förskoleklass är att förskolans och skolans sätt att arbeta ska mötas för att ge ditt barn en bra skolstart. Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan.

Fritidshem till barn i förskoleklass

När undervisningen i förskoleklassen är klar för dagen erbjuds fritidshem för de barn med föräldrar som på grund av arbete eller studier har tillsynsbehov.
Placeringen är då avgiftsbelagd enligt gällande barnomsorgstaxa.

Sidan granskades senast 2014-11-19