Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fritids, fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Här får barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling enligt läroplanen för grundskolan.

Vi arbetar för att skapa en miljö som främjar trygghet, självständighet och social medvetenhet. Genom en integrerad verksamhet med skolan utvecklas både lärande och socialt samspel. Ditt barn får vara på fritids före och efter skoldagen, under de tider du arbetar eller studerar.

Du behöver ansöka för att få en plats och även betala avgift för platsen. När ditt barn inte behöver platsen säger du upp den via e-tjänsten.

Vem får vara på fritids?

Barn mellan 6 och 12 år har rätt till omsorgstid på fritids när du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Till omsorgstid räknas även skälig restid till och från ditt jobb eller din utbildning.

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven behåller barnet sin plats. Kontakta rektor för att komma överens om och anpassa tiden på fritids.

Skolbarn får inte behålla sin fritidshemsplats när du är föräldraledig, men är garanterad fritidshemsplats när du börjar arbeta igen.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet alla vardagar kl 06-18, även på lov och studiedagar. Vid behov kan öppettiden förlängas till kl 18.30.

Två dagar om året stänger vi för utbildning och utvecklingsarbete. Vi meddelar alltid datum för dessa dagar minst en månad i förväg.

Sidan granskades senast 2023-05-25