Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Fritids, fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Här får barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling enligt läroplanen för grundskolan.

Vi arbetar för att skapa en miljö som främjar trygghet, självständighet och social medvetenhet. Genom att ha en integrerad verksamhet med skolan skapar vi en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas. Före och efter skoldagen är ditt barn  välkommet att vara hos oss de tider du arbetar eller studerar.

Sidan granskades senast 2022-05-06