Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lov och ledigheter

Här kan du se lovdagar, studiedagar och när terminen börjar och slutar.

Vårterminen 2021:
torsdag 7 januari - onsdag 9 juni

Lov- och studiedagar

Studiedagar

Torsdag 7 januari - fredag 8 januari

Vecka 2

Sportlov

Måndag 1 mars - fredag 5 mars

Vecka 9

Påsklov

Tisdag 6 april - fredag 9 april

Vecka 14

Lovdag

Fredag 14 maj

Vecka 19

Höstterminen 2021:
onsdag 18 augusti - onsdag 22 december

Lov- och studiedagar

Studiedagar

Måndag 1 november - tisdag 2 november

Vecka 44

Lovdagar

Onsdag 3 november - fredag 5 november

Vecka 44

Vårterminen 2022:
måndag 10 januari - torsdag 9 juni

Lov- och studiedagar

Studiedag

Måndag 10 januari

Vecka 2

Sportlov

Måndag 28 februari - fredag 4 mars

Vecka 9

Påsklov

Måndag 11 april - fredag 15 april

Vecka 15

Lovdag

Fredag 27 maj

Vecka 21

Beslut om datum för resterande två studiedagar fattas i mars 2021.

Hur bestäms läsåret?

Det är Utbildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Ledighet för elev

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. 
Ledighet beviljas inte då nationella prov pågår under mars-maj för elever åk 3.

Du som förälder har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Ansvaret innebär bland annat att det bör finnas goda skäl för ledigheten och att du ansvarar för att kompensera den förlorade undervisningen.

Sidan granskades senast 2021-02-22