Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lov och ledigheter

Här kan du se lovdagar, studiedagar och när terminen börjar och slutar.

Datumen gällen för grundskolorna och introduktionsprogrammet (IM) i kommunen. Gymnasieelever följer läsårsdata för respektive kommun.

Höstterminen 2022

Måndag 22 augusti - fredag 23 december
Datumen är ändrade på grund av vårt avtal för skolskjuts

Typ av ledighet

Datum

Vecka

Studiedagar

måndag 31 oktober - tisdag 1 november

44

Höstlov

onsdag 2 november - fredag 4 november

44

Jullov

lördag 24 december 2022 - söndag 8 januari 2023

51-1

Vårterminen 2023

Måndag 9 januari - fredag 9 juni

Typ av ledighet

Datum

Vecka

Studiedag

måndag 9 januari

2

Sportlov

måndag 27 februari - fredag 3 mars

9

Påsklov

tisdag 11 april - fredag 14 april

15

Lovdag

fredag 19 maj

20

Lovdag

måndag 5 juni

23

Hur bestäms läsåret?

Det är Utbildningsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Ledighet för elev

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten. 
Ledighet beviljas inte då nationella prov pågår under mars-maj för elever åk 3.

Du som förälder har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Ansvaret innebär bland annat att det bör finnas goda skäl för ledigheten och att du ansvarar för att kompensera den förlorade undervisningen.

Sidan granskades senast 2022-06-13