Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Rotskärsskolan 7-9

Rotskärsskolan ligger i ett naturskönt område i Skutskär. Vi arbetar förebyggande och med åtgärder som skapar trygghet.

Närvarande vuxna, tydliga regler och förhållningssätt. Aktiviteter som gör att eleverna känner varandra både i och utanför klassen.

På skolan går ca 230 elever fördelat på årskurserna  7, 8 och 9. På samma område finns även Rotskärsskolan F-6.

Arbetslag och mentorer

På skolan finns tre arbetslag fördelade på fyra klasser i åk 7-9.

Klasserna är indelade i två mentorsgrupper med en ansvarig mentor per grupp. Varje mentor har en elevgrupp på högst 15 elever.

En gång i veckan träffar varje elev sin mentor och då ges möjlighet till vägledning och stöd för elevens fortsatta utvecklingsarbete.

Läxläsning och skolarbete hemifrån

Vi erbjuder eleverna läxläsning tillsammans med lärare på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 15.15-16.00 och fredagar kl. 14.15-15.00.

Dessutom har eleverna möjlighet att använda skolans nätverk hemifrån med hjälp av webbtjänsten Sesam.

Elevvård

Skolan har ett kompetent elevvårdsteam som består av skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Skolpsykolog finns också att tillgå i den kommunala resursgruppen.

Skolbyggnaden

Skolan har verksamhet i flera byggnader.

I huvudbyggnaden bedrivs det mesta av vår verksamhet. Här finns särskolan, aula, cafeteria, bibliotek, administrationen, personalrum, lektionssalar, musikinstitution, arbetsrum för lärare och elevhälsan.

I anslutning till F-6 byggnad ligger NO-institutionen och matsalsbyggnaden. Här hittar du matsal, slöjdsalar, hemkunskapssalar, robolab-rummet och arbetsrum för lärare.

Sporthallen

Skutskärs sporthall används även i vår undervisning och den består av tre salar:

  • A-hallen, som inrymmer de flesta racket och bollsporter, samt gymnastik.
  • B-hallen, lämpad för gymnastik, dans och vissa bollsporter.
  • C-hallen, lämpad för dans, styrketräning, bordtennis samt teoriundervisning.

I sporthallen finns även den moderna styrketräningslokalen Galaxen.
Kulturskolan har även sin verksamhet i denna byggnad.

Nära uteaktiviteter

Vid skolan ligger en friidrottsanläggning med löparbanor, längdhoppsgrop, kul- och kastringar. Vi har också tenniasbanor och en fotbollsplan med gräs.

I närliggande skog finns möjlighet till terränglöpning, orientering och friluftsövningar. Ibland simtränar vi på fritidsbadet som ligger i närheten. På vintern åker vi skridskor i Skutskärs ishall eller på konstfrusen bandybana.

Sidan granskades senast 2023-02-09