Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Föräldrainflytande

Samarbete hem och skola

Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, till exempel enskilda kontakter, utvecklingssamtal, föräldramöten och klassmöten.

Samråd med elever och föräldrar äger rum 2 gånger per termin. Varje klass utser en förälder som ordinarie representant i samrådet. Om han/hon är förhindrad att delta i något samråd ska han/hon ta kontakt med någon annan förälder i klassen som har möjlighet att delta. Beträffande klassrepresentanterna bestämmer varje klass hur dessa ska utses. För de klasser som ej haft klassmöten och valt nya representanter kallas de "gamla" till första samrådet.

Minnesanteckningar skickas ut via Mobilskolan.

Alla föräldrar är välkomna att delta i samrådet.

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under en vanlig skoldag.
Varmt välkomna!

Sidan granskades senast 2016-11-07