Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Målsättning

Rotskärsskolans vision

Arbetet med elever utgår alltid från varje individs förmåga, intresse och kunskapsnivå. Varje tillfälle görs till ett lärande. Elever känner lust och intresse för att utveckla sitt lärande.

Verksamheten genomsyras av respekt. På vår skola tar alla ansvar. Personal såväl som elever och deras föräldrar har inflytande i lärandeprocessen. Vi tror på framtiden och dess möjligheter. Vårt arbete präglas av optimism utan att för den skull bortse från problem. Mod präglar medarbetare och elever i vår verksamhet.

Att ha egna åsikter och stå för dessa är en självklarhet, liksom att lyssna till att tolerera och acceptera andras.

Genom samarbete bidrar alla till utveckling av vår verksamhet.

Mål och betygskriterier

Vi använder oss av det nätbaserade omdömesprogrammet Unikum. En gång per termin skriver vi skriftliga omdömen som diskuteras vid efterföljande utvecklingssamtal, som också sker en gång per termin. Utvecklingssamtalen sker på bestämda dagar och under dagtid.

Från 1 juli 2022 gäller nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Sidan granskades senast 2023-07-24