Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Elevinflytande

Elevrådet

Vi tycker att det är viktigt att eleverna involveras i arbetsmiljön på skolan. Vi har elevråd 1 gång/månad då elever från åk F-5 träffas tillsammans med en lärare och
tar upp saker som hur läget är i klasserna samt vad som behöver förbättras när det gäller ute- och innemiljön. Rektor deltar i vissa av elevrådets möten.
Elevrådet tar upp frågor från klasserna, som tagits upp på klassråd. Frågor och funderingar går vidare till personalen på arbetsplatsträffar och i vissa fall till skolans föräldrasamråd.

Sidan granskades senast 2017-06-30