Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Elevinflytande

Elevrådet

Vi tycker att det är viktigt att eleverna involveras i arbetsmiljön på skolan. Vi har elevråd 1 gång/månad då elever från åk F-5 träffas tillsammans med en lärare och
tar upp saker som hur läget är i klasserna samt vad som behöver förbättras när det gäller ute- och innemiljön. Rektor deltar i vissa av elevrådets möten.
Elevrådet tar upp frågor från klasserna, som tagits upp på klassråd. Frågor och funderingar går vidare till personalen på arbetsplatsträffar och i vissa fall till skolans föräldrasamråd.

Sidan granskades senast 2017-06-30