Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samabete mellan hem och skola. Det sker i olika former, t ex enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten m.m.

Samråd

Samrådet har som övergripande uppgift att verka för ett ökat intresse och större delaktighet, inom skolans hela föräldragrupp, vad gäller det dagliga skolarbetet.

Samråd med föräldrar äger rum två gånger per termin. Varje klass utser en förälder som ordinarie representant i Samrådet. Om han/hon är förhindrad att delta i något samråd ska han/hon ta kontakt med någon annan förälder i klassen som har möjighet att delta. Beträffande klassrepresentanterna bestämmer varje klass hur dessa ska utses. För de klasser som ej har haft klassmöten och valt nya representanter kallas de "gamla" till första samrådet. Alla föräldrar är välkomna att delta i samrådet.

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under en vanlig arbetsdag!

Samrådets möten under höstterminen

Datum för höstterminens möten är inte bokade än.
Tiden för samrådet är kl 18.30-20.00.
Vi träffas i personalrummet på Rotskär 6-9.

Minnesanteckningar skickas ut via Unikum.

Sidan granskades senast 2017-06-30