Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fritidshem

Före och efter skoldagen samt under lovdagar är ditt barn välkommen att vara hos oss på de tider som du arbetar eller studerar.

Fritids­hemmet är ett komplement till skolan som erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. Frukost och mellan­målet äter vi i skolans matsal.
På vårt fritidshem är vi ute större delen av eftermiddagarna. Vår fina skolgård med skog inbjuder till många fantasifulla lekar och aktiviteter.

Vår målsättning är

  • Att barnen skall känna sig trygga och bekräftade.
  • Att ge barnen möjlighet till fysisk aktivitet genom att utnyttja utemiljön, gymnastiksalen, och den närliggande skogen och idrottsplatsen.
  • Att barnen skall ta ansvar för sig själva och sina handlingar.
  • Att barnen kan leka, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra.

Viktigt för föräldrar att tänka på

  • Schemaändringar inför ändrade arbetstider, lovdagar och studiedagar måste meddelas i god tid.
  • Extrakläder är bra att ha på fritids eftersom vi är ute varje dag.
  • Att följa med en kompis hem planeras helst hemma dagen före och meddelas till
  • fritids.
  • Hälsa alltid på någon personal så att vi vet att ni kommit och lämnat eller hämtat ert barn.

Fritidshemmets öppettider är kl 6.00 - 18.00
Frukost serveras kl 7.15 och mellanmålet ca kl 14.

Sidan granskades senast 2019-01-30