Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Elevinflytande

Som elev har du rätt att påverka din arbetsmiljö och ha insyn i ditt eget lärande. Det är viktigt att det du tycker och föreslår ger resultat.

Klassråd

Klassrådet träffas varje vecka där bl.a. TTT (trivsel, trygghet, tillsammans) diskuteras.

Elevråd 

Representanter från varje klass träffas tillsammans med en lärare en gång i månaden för att prata om saker som rör skolmiljön och stämningen i klasserna. Här kan man också ha förslag och önskemål om aktiviteter i skolan.  

Likabehandlingsgrupp 

Gruppen träffas var tredje vecka för att diskutera trivseln på skolan. De kartlägger och diskuterar eventuella åtgärder, för att förebygga trakasserier, kränkningar och mobbing.   

Sidan granskades senast 2017-06-22