Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fritidshem

Sörgärdets fritidshem ligger i samma byggnad som skolan i centrala Älvkarleby. I vår närmiljö finns både skog, vatten och stora grönområden.

Fritidshemmet består av tre avdelningar. Solen och Månen för elever som går i förskoleklass och årskurs ett. För de äldre eleverna finns avdelningen Kometen.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan och all personal arbetar för att skapa en miljö som främjar trygghet, självständighet och social medvetenhet. Genom att ha en integrerad verksamhet med skolan skapar vi en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas.

Lek och social kompetens

Vår målsättning är att stärka och synliggöra barnet i gruppen. Alla barn ska känna sig trygga och bli bekräftade. Barnen får träna sig i social kompetens vilket innebär att de får lära sig att visa varandra hänsyn, respekt och empati. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ till lek där de har möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Leken har en central betydelse i vår verksamhet.

Samarbete mellan skolan och fritidshemmet

Under fritidstiden ges det möjlighet till läxläsning, språklekar och olika läsgrupper.

Aktiviteter

Skogsutflykt: Varje vecka går vi till skogen där barnen får leka, klättra, bygga och vara kreativa. Mellanmålet tar vi med oss och äter i skogen.

Skapande verksamhet: Vi tillverkar smycken. Vi målar och syr, använder garn och olika textilier för att skapa och prova på. Vi arbetar med lera av olika slag och gips.

Idrott: En dag i veckan har vi aktiviteter i idrottshallen.

Storsamling: Varje vecka har vi stormöte där alla barn får möjlighet att göra sin röst hörd. Tillsammans med eleverna planerar vi delar av verksamhetens innehåll. Under fredagarna planeras aktiviteter efter barnens önskemål. Det kan t ex vara skattjakt, lekar i sporthallen och att sjunga Singstar.

Sidan granskades senast 2018-10-25