Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Val av skola, anvisad plats

Välkommen till skolorna i Älvkarleby kommun!
Den skola som ligger närmaste hemmet passar oftast bäst, men du kan välja en annan.

För alla barn och elever som bor i Älvkarleby kommun gäller närhetsprincipen utifrån upptagningsområden när de ska skrivas in i skolan. Det betyder att barnet får gå på den skola som ligger i det upptagningsområde där barnet bor.

Vid inflytt från annan kommun, kontakta rektor på mottagande skola.

Andra önskemål

Vilken skola som passar bäst för ditt barn kan bara du veta. Om du vill välja en annan skola försöker vi alltid ta hänsyn till det.

För att byta skola vid flytt ska du fylla i blanketten Byte av skola. Du får den av klasslärare eller skoladministratör. Det gäller när du byter till skola i annan kommun.

Vill du av annan orsak byta skola inom kommunen tar du kontakt med rektor.

Fler sökande än platser

Om skolan inte kan ta emot alla som söker fördelar vi platserna i turordning:

1. Elever som redan går i en skola behåller sin plats. Det gäller även elever som bor i andra upptagningsområden.

2. Elever som bor inom skolans upptagningsområde.

3. Elever som har syskon på skolan.

4. Elever som bor i kommunen, med kortast väg till skolan (gång/cykel/bil), räknat från hemmet.

5. Elever från annan kommun, med kortast väg till skolan räknat från hemmet.

Vårt mål är att klasserna ska ha max 25 elever. Rektorn har det yttersta ansvaret för antalet platser per klass och skola.

Sidan granskades senast 2024-06-17