Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Introduktions­programmen

Introduktionsprogrammen ska underlätta för elever att komma vidare till ett nationellt program eller annan utbildning, förbereda för yrkeslivet och ge möjlighet till personlig utveckling.

På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

De fyra introduktionsprogrammen är: programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt val och språkintroduktion.

Vi erbjuder

 • Yrkesintroduktion (IMY)
 • Individuellt alternativ (IMA)
 • Språkintroduktion (IMS)
  I samarbete med Tierp och Gävle kommuner
 • Programinriktat individuellt val (IMV)
  I samarbete med externa gymnasieskolor

Betyg och intyg

Din studietid dokumenteras genom betyg efter avslutade ämneskurser samt intyg efter avslutat läsår.

Förmåner

Som studerande på introduktionsprogrammen erbjuds du

 • läromedel
 • skolhälsovård
 • försäkring på skoltid, vid praktik och fritid
 • busskort, om vägen till skolan eller praktiken är längre än 6 km
 • skollunch vid studier

Under praktikperioder får du matersättning, 60 kr/dag. Närvarorapport från praktiken lämnas på skolan vid varje månadsskifte och efter 2 veckor betalas matersättningen ut.

Du har också rätt till studiebidrag. Studiebidraget ligger på 1250 kr/månad och betalas ut 10 månader per år från och med första kvartalet efter att du fyllt 16 år. Studiebidraget betalas ut av Centrala studiestödsnämnden (CSN) sista vardagen i månaden under september - juni

Sidan granskades senast 2023-05-15