Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

#jagmed

Älvkarleby kommun deltar i projektet #jagmed.
Målet är att fler ungdomar ska gå färdigt sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden.

I Älvkarleby kommun jobbar ungdomskonsulenterna Christian och Anna-Carin med projektet.

Tips från föreläsningen om dataspelsmissbrukPDF
Föreläsaren Patrik Wincents böcker "När vi släpper kontrollen" och "Den digitala drogen" finns att låna hos Rasmus.

När ungdomar hoppar av gymnasiet hamnar de lätt i utanförskap och arbetslöshet. Projektet #jagmed är till för att ge dig som är mellan 16 och 20 år, stöd att stanna kvar på din utbildning. Om du avbrutit dina gymnasiestudier kan du få stöd i att ta upp studierna på nationellt program. Vi kan också hjälpa dig att hitta andra studievägar.

Uppsala län är en av fem regioner som fått totalt 63 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden att dela på. Pengarna ger kommunen möjlighet att hjälpa fler ungdomar att fullfölja sina studier.

Projektet #jagmed pågår till och med 2018.

Sidan granskades senast 2018-03-28