Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kontaktpolitiker

Varje förskola och skola har en eller flera kontaktpolitiker.

Deras uppdrag är att

  • följa och lära känna verksamheten i förskolan och skolan,
  • vara aktiv och lyssnande i dialogen med barn och ungdomar, föräldrar och personal,
  • företräda Utbildningsnämnden, inte sitt eget parti,
  • dela erfarenheter och kunskap med, samt
  • förmedla frågor, förslag och synpunkter till nämndens övriga politiker.

Kontaktpolitikerna utses av Utbildningsnämnden inför varje ny mandatperiod.

Södra och norra förskoleområdet

Namn

E-post

Parti

Monica Lindeberg

monica.lindeberg@pol.alvkarleby.se

(M)   

Anett Aulin

anett.aulin@pol.alvkarleby.se

(V)


Rotskär F-9

Namn

E-post

Parti

Ami Verkkoperä

ami.verkkopera@pol.alvkarleby.se

(C)

Monica Lindeberg

monica.lindeberg@pol.alvkarleby.se

(M)

Roger Petrini

roger.petrini@pol.alvkarleby.se

(M)

Maria Vesslén

maria.vesslen@pol.alvkarleby.se

(KV)


Vuxenutbildningen

Namn

E-post

Parti

Milthon Wesström

milthon.wesstrom@pol.alvkarleby.se

(S)

Roger Petrini

roger.petrini@pol.alvkarleby.se

(M)


Kulturskolan

Namn

E-post

Parti

Milthon Wesström   

milthon.wesstrom@pol.alvkarleby.se

(S)

Charlotte Mariasson

charlotte.mariasson@pol.alvkarleby.se

(KD)


Boda

Namn

E-post

Parti

Anett Aulin

anett.aulin@pol.alvkarleby.se

(V)

Monica LIndeberg

monica.lindeberg@pol.alvkarleby.se

(M)

Charlotte Mariasson

charlotte.mariasson@pol.alvkarleby.se

(KD)


Sörgärdet F-6

Namn

E-post

Parti

Simon Edin

simon.edin@pol.alvkarleby.se

(M)   

Marie Pettersson

marie.pettersson@pol.alvkarleby.se

(S)

Ami Verkkoperä

ami.verkkopera@pol.alvkarleby.se

(C)


Sidan granskades senast 2023-02-13