Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kontaktpolitiker

Varje förskola och skola har en eller flera kontaktpolitiker.

Deras uppdrag är att

  • följa och lära känna verksamheten i förskolan och skolan,
  • vara aktiv och lyssnande i dialogen med barn och ungdomar, föräldrar och personal,
  • företräda Utbildningsnämnden, inte sitt eget parti,
  • dela erfarenheter och kunskap med, samt
  • förmedla frågor, förslag och synpunkter till nämndens övriga politiker.

Kontaktpolitikerna utses av Utbildningsnämnden inför varje ny mandatperiod.

Södra och norra förskoleområdet

Namn

E-post

Parti

Frida Larsson

Frida.Larsson@pol.alvkarleby.se

(M)   

Anett Aulin

anett.aulin@pol.alvkarleby.se

(V)


Rotskär F-9

Namn

E-post

Parti

Ami Verkkoperä

ami.verkkopera@pol.alvkarleby.se

(C)

Roger Petrini

roger.petrini@pol.alvkarleby.se

(M)

Maria Vesslén

maria.vesslen@pol.alvkarleby.se

(KV)


Vuxenutbildningen

Namn

E-post

Parti

Milthon Wesström

milthon.wesstrom@pol.alvkarleby.se

(S)

Roger Petrini

roger.petrini@pol.alvkarleby.se

(M)


Kulturskolan

Namn

E-post

Parti

Milthon Wesström   

milthon.wesstrom@pol.alvkarleby.se

(S)

Ruth Pereira

ruth.pereira@pol.alvkarleby.se

(KD)


Bodaskolan

Namn

E-post

Parti

Anett Aulin

anett.aulin@pol.alvkarleby.se

(V)  

Per Wennergrund

per.wennergrund@pol.alvkarleby.se

(SD)

Frida Larsson

Frida.Larsson@pol.alvkarleby.se

(M)


Sörgärdet F-6

Namn

E-post

Parti

Simon Edin

simon.edin@pol.alvkarleby.se

(M)   

Marie Pettersson

marie.pettersson@pol.alvkarleby.se

(S)

Ami Verkkoperä

ami.verkkopera@pol.alvkarleby.se

(C)


Sidan granskades senast 2024-06-04