Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Drama

Alla barn och elever i den kommunala skolan kommer någon gång i kontakt med drama. För dig som inte får nog av dramaundervisningen i skolan finns nu även Drama efter skoltid.

Bild på skuggor bakom ridå

Drama efter skoltid

Lärare: Heléne Lindström, auktoriserad dramapedagog

Vi tränar på att våga prata inför grupp, använda kroppsspråket, gå in i en roll och prova på att vara någon annan. Allt sker under lekfulla former, där din och gruppens utveckling står i fokus.

Drama efter skoltid kommer inte att resultera i någon teaterföreställning, men vi provar olika teaterformer och spelar upp små, kortare scener inför varandra. Vi håller till på scenen på Rio Bio och där har du alla möjligheter att klä ut dig och stå i rampljuset men utan publik.

Du kan välja Drama efter skoltid från årskurs 3.

Drama i skolan

Drama är ett ämne som många tycker är roligt och annorlunda. Undervisningen sker i både förskolor och skolor.

Fantasi, kreativitet, samarbete, värdegrund och respekt är viktiga hörnstenar i dramaundervisningen.

Drama stärker gruppen, dig som individ och tränar dina förmågor på ett lustfyllt sätt. Förutom lek och praktiska övningar får du tid för reflektion och samtal.

I Drama i skolan integreras olika ämnen, till exempel

  • Historia - Medeltiden
  • NO - kroppen
  • SO - Europa
  • SV - retorik
  • Hållbar utveckling – miljö
  • Värdegrund

Drama i skolan är inte en valbar kurs, utan ingår i vissa årskurser som ett komplement i undervisningen.

Sidan granskades senast 2023-07-07