Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Regler och avgifter

I Kulturskolan kan du lära dig att spela ett instrument, dansa eller spela teater.

Kulturskolan är avgiftsfri, men du måste köpa en egen spelbok för det instrument du valt att spela. När du börjar berättar läraren vilken bok du ska använda.

Anmälan

Ansökan kan skickas in under hela året. Antagningen sker varje år vid läsårets början.

Öva hemma

Du behöver öva på ditt instrument hemma mellan tillfällena i skolan. Om du inte kan göra det blir det svårare att lära sig och kanske inte lika roligt som du hade hoppats.

Uppvisningar

Som elev deltar du i något framträdande under terminen. Det kan vara allt från att spela för klassen till att uppträda offentligt. När du ska vara med i en föreställning, uppvisning eller konsert är det viktigt att delta. 

Mycket kontakt med hemmet sker via e-post.
Vi uppskattar att du som förälder till barn i Kulturskolan kommer ihåg att läsa din e-post.

Anmäl frånvaro

Kom ihåg att alltid berätta för din lärare om du inte kan vara med på lektionen. Om du är borta flera gånger utan att anmäla det riskerar du att förlora din plats hos Kulturskolan. Den går då istället till en annan elev som står i kö för att börja.

Avanmälan

För fortsättningselever:
Avanmälan inför höstterminen senast den 15/8
Avanmälan inför vårterminen senast den 15/12
Avanmälan sker skriftligt via e-post eller sms från vårdnadshavare

Sidan granskades senast 2022-06-14