Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Mobbning, trygghet, säkerhet

Vi jobbar aktivt med att förebygga och hantera mobbning och kränkningar. Både elever och lärare ska känna sig trygga i en bra arbetsmiljö.

Det är till exempel viktigt att personalen finns bland eleverna på raster. Vi jobbar för att eleverna ska känna gemenskap.

Likabehandlingsgrupp

På varje skola finns en likabehandlingsgrupp. Elever, föräldrar och personal kan ta kontakt med gruppen när det gäller mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Gruppen träffas regelbundet och pratar om det aktuella läget på skolan.

Likabehandlingsplan

Varje år gör alla skolor och förskolor en likabehandlingsplan och en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen visar vad varje enhet gör för att deras elever inte ska bli illa behandlade.

Olyckor och kriser

För att kunna hantera kriser och olyckor har varje skola en krisplan med åtgärdslistor för olika typer av händelser.

Sidan granskades senast 2018-02-06