Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Modersmål, hemspråk

Skolan erbjuder ditt barn undervisning i sitt modersmål. Undervisningen i modersmål är till för att ge barn möjlighet att utveckla en tvåspråkig identitet. 

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är det dagliga umgängesspråket för eleven ska eleven få undervisning i det språket om 

• eleven har grundläggande kunskaper i språket
• eleven önskar sådan undervisning

Kommunen kan erbjuda modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Modersmål är ett eget ämne i skolan och elever får betyg i modersmål från årskurs 6. 

Undervisning kan bli i annan skola.
Kommunen ska ordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare. 

Kommunen är skyldig att ordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. 
När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att ordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Från den 1 juli 2015 har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Detta gäller i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Om du har frågor kring modersmålsundervisning, vänd dig till rektorn på ditt barns skola.

Sidan granskades senast 2022-10-21