Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Modersmål, minoritetsspråk

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan ha rätt till undervisning i sitt modersmål. Det gäller från och med årskurs 1.

Eleven får möjlighet att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens samtidigt som självkänslan och den personlig utvecklingen stärks.

Modersmål

Undervisning i modersmål är ett eget ämne i grundskola och anpassad grundskola. Det är frivilligt och kostnadsfritt, men lektionerna är obligatoriska för elever som har ansökt om och fått undervisningen beviljad. Från och med åk 6 får eleven betyg i ämnet.

Skolan ska erbjuda undervisning i modersmål om

  • minst fem elever önskar undervisning i samma språk
  • det finns tillgång till en lämplig lärare i det språket.

För att eleven inte ska missa andra viktiga lektioner kan undervisningen ske efter ordinarie skoltid. Den kan också ske på en annan skola än den där ditt barn går. Skolan avgör hur ofta och hur många lektioner ditt barn får undervisning i sitt modersmål.

Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i Skollagen. Samma rättigheter gäller även asylsökande barn och barn som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Minoritetsspråk

Elever som tillhör en nationell minoritet har rätt till undervisning i sitt minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är

  • jiddisch
  • finska
  • meänkieli
  • samiska (alla varieteter)
  • romani chib (alla varieteter).

Skolan ska erbjuda undervisning om det finns en lämplig lärare. Det finns inga krav på förkunskaper eller att ni pratar språket hemma.

Ansökan

Du använder kommunens e-tjänst för att ansöka om undervisning i modersmål och i minoritetsspråk för barn som går i årskurs 1-9 i kommunal grundskola eller anpassad grundskola.

Du behöver en e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Saknar du e-legitimation?

Kontakta barnets skola så hjälper vi dig.

Sidan granskades senast 2024-06-03