Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Språkstöd i finska inom förskolan

Vill du ge ditt barn möjlighet att lära sig finska språket och ta del av finsk förskoleverksamhet? Här kan du anmäla ditt barn till språkstöd i finska.

Ditt svar och dina förslag är mycket viktiga för kommunens fortsatta arbete och utveckling av barnens rätt till sitt språk och kultur inom våra verksamheter.


Förnamn och efternamn

Fältet måste innehålla symbolen @

Valfritt
Pratar ni finska hemma?
Pratar ni finska hemma?


Vilken förskola går ditt barn i?
Vilken förskola går ditt barn i?


Så behandlar vi dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar förskolan?

Förskolan ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
lagstiftning.

Anmälan till språkstöd i minoritetsspråken på förskolan gör du via
anmälningsformulär på kommunens hemsida.

Via anmälningsformulär samlar vi in vårdnadshavarens kontaktuppgifter
(namn, telefonnummer, e-postadress) och vald förskola.

Syftet med registreringen

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna handlägga och
tillmötesgå förälderns önskemål om språkstöd/förskoleverksamhet i
minoritetsspråket finska helt, till väsentlig del eller enligt önskemål. Uppgifterna
används även för att föra statistik på hur många som önskar
språkstöd/förskoleverksamhet på finska i förskolan.

Vem tar del av registret och hur sparas det?

Rektor för varje förskola och pedagogen tar del av formuläret och samordnare för
minoritetsspråket finska för endast hantering av statistik. Detta formulär/register
sparas på en låst server som endast är tillgänglig för rektor och pedagog.
Viss information som namn, mobilnummer och e-postadress sparas lokalt hos
rektor och pedagog för att underlätta kommunikationen mellan rektor, pedagog
och förälder. Informationen är då krypterad och lösenordskyddat lokalt hos
ansvarig. Inga personuppgifter sparas i molntjänster.

Lagringstid och radering av personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge barnet är aktiv i förskolan och
raderas kort efter det att barnet har slutat.

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Förskolans personal använder sina egna inloggningsuppgifter och lösenord så att
ingen obehörig kommer åt uppgifterna.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildningsnämnden, utbildningsnamnden@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Hur når jag dataskyddsombudet?

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud,
dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Vilken laglig grund har förskolan?

Det allmänna intresset ligger som grund för vår hantering av personuppgifter
(artikel 6 i Dataskyddsförordningen). Behandlingen är nödvändig för att utföra vår arbetsuppgift.

Rättighet att begära tillgång till personuppgifter

Du kan begära tillgång till och i vissa fall rättelse och radering av dina
personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot
behandlingen av personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga?
Då kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet på området.

www.imy.se Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 2023-03-09