Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Praktik i skolan, PRAO

Att få praktiskt arbetslivsorientering innebär att man får inblick i olika arbetsmiljöer och yrkesområden. Ett av syftena med PRAO, praktisk arbetslivsorientering, är att ge eleverna erfarenheter som har betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Kommunen har en plan för studie och yrkesvägledning samt entreprenöriellt lärande. Den tar bland annat upp hur PRAO kan vara utformad i de olika årskurserna.

Sidan granskades senast 2020-05-06