Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Resor och inneboende

För att få reseersättning för gymnasieresor och för att få inackorderingstillägg måste du ha rätt till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Ersättning får du fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det betyder att du för läsåret 2021/2022 bara kan få ersättning om du är född 2002 eller senare.

Sidan granskades senast 2021-07-01